menu

Disclaimer

Alle informatie op deze website wordt te goeder trouw en alleen voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. DD Invest s.a.r.l. maakt gebruik van alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten, met betrekking tot de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden van informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud van het ontwerp van deze site, zonder de uitdrukkelijke toestemming van DD Invest s.a.r.l. te verspreiden of openbaar te maken, op welke wijze dan ook te reproduceren, te bewerken of te bewerken.


Alle gebruikte afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Deze en de gegeven afmetingen zijn ter illustratie en kunnen afwijken. De beplanting en de vormgeving van de openbare ruimte is nog niet definitief en om die reden kunnen aan de afbeeldingen hiervan geen rechten worden ontleend. Deze geven slechts de sfeer neer die hier beoogd wordt. In het bijzonder kan het uiteindelijke eindproduct van de kantoorpanden afwijken van de op onze website getoonde afbeeldingen. Alle afbeeldingen, foto's en afmetingen zijn niet bedoeld om te worden gebruikt voor, noch om deel uit te maken van, een contract. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat de informatie op deze website accuraat of volledig is, noch mag hierop vertrouwd worden.


DD Invest s.a.r.l. neemt geen verplichting op zich om enige partij op de hoogte te stellen of te informeren over ontwikkelingen of veranderingen die zich voordoen na de datum van dit document en die de inhoud geheel of gedeeltelijk onwaar of onnauwkeurig zouden kunnen maken.


DD Invest s.a.r.l. geeft geen garanties over de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze informatie op deze website. Elke actie die u onderneemt op basis van de informatie die u op deze website vindt, is strikt voor uw eigen risico.


DD Invest s.a.r.l. zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies en/of schade in verband met het gebruik van onze website. Vanaf onze website kunt u andere websites bezoeken door hyperlinks te volgen naar dergelijke externe sites. Hoewel wij ernaar streven alleen kwaliteitsvolle links naar nuttige en ethische websites aan te bieden, hebben wij geen controle over de inhoud en de aard van deze sites. Deze links naar andere websites houden geen aanbeveling in van alle inhoud die op deze sites te vinden is. Site-eigenaren en inhoud kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen en dit kan gebeuren voordat wij de kans hebben om een link te verwijderen die mogelijk 'slecht' is geworden.


Wees u er ook van bewust dat wanneer u onze website verlaat, andere sites een ander privacybeleid en andere voorwaarden kunnen hebben waarover wij geen controle hebben. Zorg ervoor dat u het privacy beleid van deze sites en hun servicevoorwaarden controleert voordat u zaken doet of informatie uploadt.


Toestemming

Door onze website te gebruiken, stemt u in met onze disclaimer en de voorwaarden ervan.


Update

Indien wij dit document bijwerken, wijzigen of veranderingen aanbrengen, zullen die wijzigingen hier duidelijk worden vermeld.