menu

Duurzaamheid

De toekomst van de stad is de natuur

We hebben natuur om ons heen nodig om gezond en gelukkig te zijn. Dat is het uitgangspunt voor Merwede: een groene stadswijk, bijna een natuurgebied, middenin Utrecht! Daarom komen in Bloom groene binnentuinen, daktuinen, moestuinen, watertuinen, groene gevels, pleinen, paden en speeltuinen. Deze hebben een enorme positieve impact op het welzijn, het geluk en de gezondheid van de bewoners in Merwede.

 

Biodiversiteit en klimaatadaptatie

Bloom ademt een en al duurzaamheid en biodiversiteit. Met ruimte voor (stads)natuur voor mens en dier. Geen aangeharkte perken, maar juist een beetje verwilderd. In de binnentuinen, de groene daken en in de nestkassen in de gevels kom je de Merwede Big 5 tegen: vlinder, egel, zangvogel, vleermuis en zwaluw. Deze dieren-bewoners zorgen, samen met planten, geurende bloemen en (noot- en fruit)bomen, voor een gezond ecosysteem. Daarnaast blijft geen dak onbenut: natuurdaken, sedumdaken en daktuinen (50% van de daken is groen). De groene daken (waterberging en hemelwateropvang) dragen samen met de natuurvijvers (wadi’s) in de binnentuinen bij aan het opvangen van hittestress tijdens warme zomermaanden.

Een gezonde plek voor mens en dier

Duurzaam wonen

Dankzij een mix van diverse duurzame maatregelen is Bloom Merwede een van de duurzaamste projecten van Nederland. Alle woningen zijn aangesloten op een collectief bodemwarmtesysteem, één van de grootste WKO voor een woningbouwproject van Nederland, die samen met warmtepompen zorgen voor een duurzame opwekking van warmte, warm water en koude. De WKO staat in verbinding met het Merwedekanaal en haalt hier energie uit voor koelen en verwarmen. Daarnaast hebben alle woningen een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning, ligt de helft van de daken vol met zonnepanelen en zijn alle woningen supergoed geïsoleerd.

 

De WKO en warmtepompen zijn in eigendom van de energieleverancier die ervoor zorgt dat je altijd warmte en koude ontvangt en dat het systeem onderhouden wordt. De tarieven voor energie zijn gereguleerd door de overheid  via de Warmtewet en worden jaarlijks vastgesteld door de ACM. Voor Merwede zijn er echter collectieve afspraken gemaakt waardoor de tarieven nooit meer dan 90% van dit ACM-tarief bedragen. Voor de zonnepanelen werken we met een exploitant die de energie lokaal kan inzetten in het gebied voor bijvoorbeeld de WKO of de laadpalen in de mobiliteithubs.  

 

Duurzame materialen

We maken gebruik van duurzame materialen. Bijvoorbeeld hout skeletbouw, circulaire betonconstructies en circulair gevelmateriaal (wastebricks, gerecycled glas, hergebruikte bakstenen etc.). Het ontwerp zorgt voor een minimale milieu impact van alle gebruikte materialen. Dit leggen we vast in een materialenpaspoort.  

Mobiliteit

Merwede is een autovrije wijk. Parkeren gebeurt in de parkeergarages langs de Europalaan. Een dwaalspoor voor voetgangers en fietsers vormt het hart van de wijk. In alle woonensembles is op de begane grond veel ruimte voor fietsparkeren. Geen saaie stallingen, maar lichte open ontmoetingsruimtes waar je bijvoorbeeld bij de fietsbar je band plakt en een kop koffie drinkt. Met het Merwede LAB onderzoeken we verder hoe we sociale interactie in de stallingen kunnen faciliteren. Bij de oplevering van Bloom kunnen bewoners direct gebruik maken van alle vormen van deelmobiliteit in de mobiliteithubs in Merwede.